Vårt fyrste blogginnlegg – Velkomen til Supplèr!

In Innlegg by Hans Inge Myrvold

Fyrst av alt – hjarteleg velkomen til Supplèr AS på verdsveven. Her ynskjer me å presentera produkt og tenester, for deg som driv verksemd. Saman finn me dei beste løysingane for deg og di verksemd.

Vårt hovudprodukt er kassesystem, eller salgs-system som me likar å kalle det. Dette er eit system som er snikra saman slik at du, dine ansatte og ikkje minst kundane dine skal få ein betre kvardag. Saman med deg set me opp systemet til å passe di drift og dine behov.

Moglegheitane er mange – saman finn me den beste oppskrifta på å lukkast!

pos

Kontakt oss gjerne for meir informasjon, og føl oss gjerne på Facebook og Instagram.
Du finn vår kontaktinformasjon her.