I 2015 etablerte Snor seg med forretning i Bytunet på Stord. Ein moteforretning med fokus på internasjonale merker og brands, til moteriktige prisar.
Våren 2016 opna dei òg eigen herreavdeling. Snor har raskt vokse seg til ein leiande aktør i motebildet i Sunnhordland.

For Snor-damene var det viktig å ha eit system som ivaretar lagerstyring på ein god måte. I moteverden er det mange størrelse og fargekombinasjonar, så det er viktig kunne ha god oversikt over tilgjengelige varer. Etter ein god innkjøringsperiode, er det meste av varene samla, og dei har gjennomført fleire rundar med varetelling. Dette for å kunne kvalitetssikre avanse og fortjeneste. Men og få analyse av evt svinn og tap.
Kassesystemet frå Supplèr ivaretar alt dette på ein god måte. Ein kan med enkle tastetrykk få opp dagens lagerbeholdning, og gjennomføre aktuell lagertelling.

I sommar har dei og prøvd ut vår nyaste funksjon – min.pckasse.no
Dette gjev Renate, Mona og dei andre på Snor full oversikt over omsetning og statistikk, frå kor enn dei er i verda. Berre dei har nettilgang. Enkelt, smidig og elegant.

På bilete til venstre ser du vår installasjon, med FEC maskinvare og kundeskjerm, der ein kan publisere aktuelle bilder og anna som fangar kundens oppmerksomhet. Kundeskjermen er 12″ stor, og er eit blikkfang ved kassen. I kombinasjonen med ein flott kassedisk, blei dette veldig elegant.

Kontakt Supplèr i dag, dersom du treng meir informasjon om vårt kassesystem

Du finn meir informasjon om Snor sine forretningar her:
Snor dame
Snor herre

Kontakt Snor: Renate Stockmann – mobil 924 99 490

Detaljar

Del

Leave a Comment